Перевибори у профком

21 січня 2015 відбулися перевибори до профкому.

ПРОТОКОЛ № 1
Звітно-виборних профспілкових зборів ППО
Вінницького обласного клінічного госпіталю для інвалідів війни

м. Вінниця «21» січня 2015р.

Загальна кількість працівників – 449
Присутні – 360
Відсутні - 89

Голова зборів Німчик Н.Ю.

Секретар зборів Яковець Л.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт про роботу профспілкового комітету за період 2010-2014рр.
2. Звіт про роботу ревізійної комісії.
3. Вибори профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
4. Вибори голови профкому госпіталю.
5. Вибори ревізійної комісії.
6. Вибори делегатів на звітно-виборну конференцію Обласної організації медпрацівників.

По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Німчик Н.Ю., яка звітувала про роботу профспілкового комітету за період 2010-2014 рр.

Відбулося обговорення даного питання.

По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Свіріду О.С., голову ревізійної комісії ППО Вінницького обласного клінічного госпіталю для інвалідів війни, яка звітувала про роботу ревізійної комісії за 2010-2014 рр.
Виступ: додається.
1. Янківську Н.П.
Виступ: додається.
2. Джигалюка В.І.
Виступ: додається.
3. Томчука С.В.
Виступ: додається.
4. Брилюк Г.І.
Виступ: додається.
5. Павлюк Г.Г.
Виступ: додається.

По третьому питанню порядку денного:
Виступила: Юхименко Н.О., від імені наради представників делегацій віділень. Запропоновані кандидатури членів профспілкового комітету. У складі комітету – 15 чол.
Список: додається.
В профкомі госпіталю кожне відділення має свого представника.

Відбулося обговорення даного питання.

Голосували:
«ЗА» – 360;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

По четвертому питанню порядку денного:
Вибори голови профспілкового комітету госпіталю. Запропонована одна кандидатура - Німчик Н.Ю.

Відбулося голосування по кандидатурі.

Голосували:
«ЗА» – 360;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

По п’ятому питанню порядку денного:
Затвредили склад ревізійної комісії у складі – 3 чол.
Поліщук В.М.
Юхименко Н.О.
Криштофор В.О.

Відбулося голосування складу ревізійної комісіїі

Голосували:
«ЗА» – 360;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

По шостому питанню порядку денного:
Вибори делегата на звітно-виборну конференцію Обласної організації медпрацівників. Запропонована одна кандидатура – Олійник Л.А.

Відбулося голосування по кандидатурі.

Голосували:
«ЗА» – 360;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
Загальні збори трудового колективу одноголосно ухвалили:
1. Звіт про роботу профспілкового комітету за період 2010-2014рр.
2. Звіт про роботу ревізійної комісії.
3. Вибори профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
4. Вибори голови профкому госпіталю.
5. Вибори ревізійної комісії.
6. Вибори делегатів на звітно-виборну конференцію Обласної організації медпрацівників.

Голова зборів Німчик Н.Ю

Секретар Яковець Л.А.

Галерея

Громадська позиція.ГалереяБджололікування

Про госпіталь

Найкращі спеціалісти
Сучасна техніка
Новітні методики
Найширший спектр фізіотерапії
Стаціонар на 220 койко-місць
Парк і зони відпочинку

мапа сайту

Контакти

Адреса вул. Пирогова, 109 А,
м. Вінниця, Україна, 21005
Наші телефони: +38(0432) 55-07-94
68-22-92
Факс +38(0432) 55-07-89
E-mail: vokgvv@i.ua
Сторінка у фейсбуці

Внутрішньогоспітальний портал.