Перевибори у профком

21 січня 2015 відбулися перевибори до профкому.

ПРОТОКОЛ № 1
Звітно-виборних профспілкових зборів ППО
Вінницького обласного клінічного госпіталю для інвалідів війни

м. Вінниця «21» січня 2015р.

Загальна кількість працівників – 449
Присутні – 360
Відсутні - 89

Голова зборів Німчик Н.Ю.

Секретар зборів Яковець Л.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт про роботу профспілкового комітету за період 2010-2014рр.
2. Звіт про роботу ревізійної комісії.
3. Вибори профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
4. Вибори голови профкому госпіталю.
5. Вибори ревізійної комісії.
6. Вибори делегатів на звітно-виборну конференцію Обласної організації медпрацівників.

По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Німчик Н.Ю., яка звітувала про роботу профспілкового комітету за період 2010-2014 рр.

Відбулося обговорення даного питання.

По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Свіріду О.С., голову ревізійної комісії ППО Вінницького обласного клінічного госпіталю для інвалідів війни, яка звітувала про роботу ревізійної комісії за 2010-2014 рр.
Виступ: додається.
1. Янківську Н.П.
Виступ: додається.
2. Джигалюка В.І.
Виступ: додається.
3. Томчука С.В.
Виступ: додається.
4. Брилюк Г.І.
Виступ: додається.
5. Павлюк Г.Г.
Виступ: додається.

По третьому питанню порядку денного:
Виступила: Юхименко Н.О., від імені наради представників делегацій віділень. Запропоновані кандидатури членів профспілкового комітету. У складі комітету – 15 чол.
Список: додається.
В профкомі госпіталю кожне відділення має свого представника.

Відбулося обговорення даного питання.

Голосували:
«ЗА» – 360;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

По четвертому питанню порядку денного:
Вибори голови профспілкового комітету госпіталю. Запропонована одна кандидатура - Німчик Н.Ю.

Відбулося голосування по кандидатурі.

Голосували:
«ЗА» – 360;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

По п’ятому питанню порядку денного:
Затвредили склад ревізійної комісії у складі – 3 чол.
Поліщук В.М.
Юхименко Н.О.
Криштофор В.О.

Відбулося голосування складу ревізійної комісіїі

Голосували:
«ЗА» – 360;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

По шостому питанню порядку денного:
Вибори делегата на звітно-виборну конференцію Обласної організації медпрацівників. Запропонована одна кандидатура – Олійник Л.А.

Відбулося голосування по кандидатурі.

Голосували:
«ЗА» – 360;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
Загальні збори трудового колективу одноголосно ухвалили:
1. Звіт про роботу профспілкового комітету за період 2010-2014рр.
2. Звіт про роботу ревізійної комісії.
3. Вибори профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
4. Вибори голови профкому госпіталю.
5. Вибори ревізійної комісії.
6. Вибори делегатів на звітно-виборну конференцію Обласної організації медпрацівників.

Голова зборів Німчик Н.Ю

Секретар Яковець Л.А.

Галерея

ГалереяГромадська позиція.ГалереяКонкурс по благоустрою территорії

Про госпіталь

Найкращі спеціалісти
Сучасна техніка
Новітні методики
Найширший спектр фізіотерапіїї
Стаціонар на 220 койко-місць
Парк і зони відпочинку

мапа сайту

Контакти

Адреса вул. Пирогова, 109 А,
м. Вінниця, Україна, 21005
Наші телефони:
+38(0432)55-07-95 - заступник начальника госпіталю з медичної частини
+38(0432)55-07-94 - рецепція
Факс +38(0432)55-07-89
E-mail: vokgvv@i.ua
Facebook: www.facebook.com/vokgvv/notifications/
Внутрішньогоспітальний портал.